Robin Radar systems

Alweer zo’n B2B case om trots op te zijn. En waar creativiteit en oorspronkelijkheid een opvallende rol speelden. Ongebruikelijk in de B2B-markt.

Robin Radar is een jong en ambitieus bedrijf dat zich specialiseert in drone-detectiesystemen. Actueler wordt het niet gezien het toenemende gebruik van drones in de wereld. Soms worden die drones op een gevaarlijke manier ingezet. Door kwaadwillende.

Dus willen organisaties (denk aan Defensie en o.a. vliegvelden) zo snel als maar mogelijk is, gewaarschuwd worden voor de bewegingen van een mogelijk vijandige drone.

Het Iris-systeem van Robin Radar is dusdanig verfijnd dat het feilloos die drones op tijd weet te detecteren. Zo verfijnd dat het ‘t verschil ziet tussen een vogel en een drone. En dat is een geruststellende gedachte. Met name voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid. Want die staan onder hoge druk. Kennen veel stress en slapen slecht. 

Rond dat laatste gegeven is een unieke campagne gebouwd. Met een spannende film en een daaropvolgende wereldwijde en online presentatie van Iris. Met als boodschap: ‘Iris makes you sleep better’. 

Andere cases

Brand New Day

Brand New Day, gestart door voormalige Binck Bank-ondernemers, richtte zich op het tegengaan van woekerpolissen en hoge kosten in de financiële sector. Voor een nieuwkomer in de low interest financiële markt is het noodzakelijk impactvol te communiceren om de consument te raken en te overtuigen dat Brand New Day een betere propositie heeft.

Ondanks dat er werd gekozen voor een agressieve communicatie aanpak; het tonen van de logo’s van de grote financiële instellingen (Aegon, SNS, Delta Lloyd, NN), waarmee deze nadrukkelijk geattaqueerd werden, moesten Brand New Day natuurlijk wel betrouwbaar overkomen. 

De communicatiestrategie gebruikte daarom bekende Nederlandse liedjes zoals; ‘Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd’ van Wim Sonneveld en ‘Jij loog tegen mij’ van Harry Slinger om de boodschap kracht bij te zetten, terwijl de pay-off ‘Minder kosten. Meer pensioen!’ onveranderd bleef vanwege de passende dekking.

De campagnes zijn multimediaal uitgerold; TV, radio, print, online, social media, guerrilla, PR. Met als resultaat een forse groei in bekendheid, waardering en omzet.

Uiteindelijk was er ook de behoefte om vanuit eigen kracht te spreken. Dit resulteerde in een nieuwe campagne voor collectieve pensioenen, die op een luchtige en zakelijke manier met een knipoog de nadruk legde op lage kosten via verschillende media, waaronder het Financieele Dagblad, BNR en online advertenties.

Your Life

De jaarlijkse Wereld Anticonceptiedag heeft als doel om vrouwen meer bewust te maken van anticonceptie. Om hiervoor meer aandacht te vragen diende er een campagne ontwikkeld te worden. Bewustwording van anticonceptie is immers hard nodig, per slot van rekening is 41% van de 208 miljoen, dus bijna 85,3 miljoen zwangerschappen die jaarlijks wereldwijd plaatsvinden ongepland. Ook in Nederland zijn dit er ruim 30.000! 

Als creatief idee is hiervoor een PR-waardig event bedacht waarbij er op het Museumplein te Amsterdam op de Wereld Anticonceptiedag maar liefst honderden hele grote, witte spermacellen in de vorm van ballonnen werden losgelaten vanuit een 6 meter hoge geabstraheerde fallus.

Naast deze happening is een rijdende anticonceptie tentoonstelling ontwikkeld die toegelicht wordt door medisch specialisten. Daarin is van alles te zien met betrekking tot verschillende anticonceptiemethoden. Hiermee is ook een tour langs de grootste Nederlandse universiteiten in Amsterdam, Leiden, Utrecht, Groningen en Maastricht gemaakt.

Er is zoveel mogelijk free publicity gegenereerd. Daarvoor zijn persberichten en persmomenten gecreëerd en is een video van het event vervaardigd. Verder is er een breed scala aan middelen ingezet. Naast de speciaal vervaardigde spermaballonnen en constructie zijn er lichtbakken, posters, bestickering van de rijdende tentoonstelling, fietshangers, infographics en ballonkaarten ontwikkeld.

TNO Triskelion

TNO Triskelion is mondiaal actief op het gebied van de waarborging van kwaliteit en veiligheid van voedsel, medicijnen en chemische stoffen door middel van onderzoek. Met als doel dat de kwaliteit van leven van mensen verbeterd wordt.

TNO Triskelion wilde invulling te geven aan de verzelfstandiging van de organisatie. Dit impliceerde niet alleen een nieuwe verschijningsvorm maar ook een nieuwe positionering die als uitgangspunt had aanmerkelijk marktgerichter werken. 

Opvallend is dat veel (doorgaans internationale en zeer grote) concurrenten geen duidelijk uitgesproken propositie hebben. Laat staan eenduidige en consistent gehanteerde positioneringen. Er wordt door de concurrentie wel gezegd wat ze doen en hoe ze het doen, maar nauwelijks waarom, waarvoor, of voor wie. 

Hoe belangrijk wetenschap en technologie ook zijn, daarin zit niet het gewenste onderscheid. Het verschil zit in de mensen. In de mensen, de eindconsument, waar we het allemaal voor doen.

De profilering van TNO Triskelion gaat dus afwijken van de gebruikelijke profileringen in de branche. Dat is uiteraard gewenst, maar tegelijkertijd schuilt daarin ook een gevaar. De doelgroep zou Triskelion (zonder TNO toevoeging) wel eens niet meer kunnen herkennen.

Vandaar dat het essentieel is om aan de nieuwe naam, consequent een regel toe te voegen die een duidelijke uitleg geeft. Dit is geworden: TRISKELION a TNO initiative. De nieuwe pay off luidt als volgt: ‘Research for better living’. Er is naast een nieuw logo en huisstijl een scala aan middelen ontwikkeld, waaronder ook een compleet nieuwe website.

⭦ Bekijk alle cases

Contact ons!

Wil je meer weten over wat SunnySideUp voor jou kan betekenen? Vul dit formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!
Bedankt! Je bericht is verzonden!
Oops! Er is iets fout gegaan.