SunnySideUp. Creative agency

Privacybeleid voor marketingdoeleinden

Inleiding

Dit privacybeleid beschrijft hoe SunnySideUp informatie verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt die wordt verkregen tijdens onze marketingactiviteiten. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze gebruikers en willen ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving worden behandeld.

1. Gegevensverzameling

Tijdens onze marketingactiviteiten, zoals bijvoorbeeld een leadgeneratie campagne op LinkedIn, kunnen wij de volgende soorten informatie verzamelen:

 • Persoonlijke Gegevens: zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, functietitel, bedrijfsnaam, en locatie.
 • Professionele Informatie: zoals LinkedIn-profielgegevens, werkervaring, en vaardigheden.
 • Interactieve Gegevens: zoals reacties op onze berichten, ingevulde formulieren, en andere communicatie met ons via LinkedIn.

2. Gebruik van Gegevens

Wij gebruiken de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Leadgeneratie: om potentiële klanten en zakelijke kansen te identificeren.
 • Marketing en Communicatie: om gerichte marketingcampagnes te ontwikkelen en te communiceren over onze producten en diensten.
 • Analyses: om de effectiviteit van onze campagnes te meten en te verbeteren.
 • Compliance: om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om onze rechten te beschermen.

3. Delen van Gegevens

Wij kunnen uw gegevens delen met:

 • Interne Teams: zoals ons marketing- en verkoopteam om onze diensten te verbeteren en op uw behoeften af te stemmen.
 • Externe Dienstverleners: die ons helpen bij het uitvoeren en analyseren van onze campagnes, mits deze partijen zich houden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen.
 • Wettelijke Instanties: wanneer dit vereist is door de wet of om onze rechten te beschermen.

4. Beveiliging van Gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Deze maatregelen omvatten onder andere encryptie, toegangscontrole, en beveiligingsprotocollen.

5. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

6. Uw Rechten

U heeft het recht om:

 • Inzage te krijgen in de gegevens die wij over u hebben verzameld.
 • Correctie te vragen van onjuiste of onvolledige gegevens.
 • Verwijdering te verzoeken van uw gegevens in bepaalde omstandigheden.
 • Beperking van Verwerking aan te vragen onder bepaalde voorwaarden.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.
 • Gegevensoverdraagbaarheid aan te vragen van uw gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.

7. Contactinformatie

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

 • E-mail: joost@sunnysideup.nu
 • Telefoon: 06 53 133 869
 • Postadres: Oude Spiegelstraat 2, 1016BM te Amsterdam

8. Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze praktijken of relevante wetgeving te weerspiegelen. Wij zullen u op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen door een melding te plaatsen op onze website of via andere communicatiekanalen.

Datum van Ingang

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 23-06-2024.

Contact ons!

Wil je meer weten over wat SunnySideUp voor jou kan betekenen? Vul dit formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!
Bedankt! Je bericht is verzonden!
Oops! Er is iets fout gegaan.